Opłata

 

Szanowni Rodzice,
 
Opłaty prosimy wpłacać do 5 dnia każdego miesiąca na konto:

POZYTYWNE INICJATYWY- EDUKACJA Sp. z o.o.,
ul. Przebendowskiego 12, 84-100 Puck

Nr konta: 
26 1160 2202 0000 0002 3336 3518
 
Tytułem: Żłobek nr 2b w Sopocie, imię i nazwisko dziecka  

 

-->
Copyright © 2012 FUNDACJA POZYTYWNE INICJATYWY.

______